nieuw hoofdstuk uit de Pothamus-mythologie

Zij komt, Zij komt,… op 4 december: de debuutplaat ‘Raya’ van de Mechelse sludgerockers Pothamus.

Als tweede hoofdstuk uit de Pothamus-mythologie serveren ze ons Viso, een song die de geboorte van de Mens centraal plaatst: de Mens die niet enkel op de Aarde geboren wordt, maar er een essentieel onderdeel van uitmaakt. De Natuur zit in ons allemaal, zoals ook wij onderdeel uitmaken van de Natuur … “We are the Earth”.

‘Raya’ is alvast beschikbaar als pre-order via Consouling Sounds.

30 oktober 2020
Patrick Van den Troost