The Sore Losers weiden uit over debuut

Alle details over de plaat en veel meer komt u te weten.

The Sore Losers weiden uit over debuut

Het is een trend die al even aan de gang is. Bands geven commentaar bij het eigen werk via Twitter of een ander medium. The Sore Losers namen zelf initiatief om het tien jaar oude debuut aan iets dergelijks te onderwerpen. 

En da's nog niet alles: ook akkoordenprogressies, mineur en majeur toonladders en een challenge, uitgevaardigd door gitarist Cedric Maes (wie kan ontcijferen wat de akkoorden zijn op dit nummer?) komen aan bod. 

Ontdek details als waarom het album twee keer is opgenomen, het verhaal van de gestolen saxofoon-sample die achterstevoren wordt afgespeeld en de zieke hond op de achtergrond.

U kan daarvoor terecht op Spotify, Apple Music of hieronder.

27 oktober 2020
Judy Lee